Danh sách khóa học

Khóa online Thực phẩm

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

1.000.000đ

Khóa online Nhà hàng

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

1.000.000đ

Khóa Zoom Online - Tokutei Nhà Hàng

Khóa học Tokutei Nhà hàng qua Zoom - Chi tiết và chất lượng

1.000.000đ

Combo 10 đề thi Tokutei thực phẩm

10 đề được biên soạn và cập nhật từ đề thi thật mới nhất của Otaff

500.000đ

Combo 10 đề thi Tokutei nhà hàng

10 đề được biên soạn và cập nhật từ đề thi thật mới nhất của Otaff

500.000đ

Combo 10 đề thi Tokutei điều dưỡng

10 đề thi tiếng Việt + 10 đề thi tiếng Nhật

400.000đ

Khóa chữa Combo 10 đề Tokutei Nhà hàng

Tặng kèm Combo 10 đề thi thử Tokutei Nhà hàng

1.000.000đ

Khóa chữa Combo 10 đề Tokutei Thực phẩm

Tặng kèm Combo 10 đề thi thử Tokutei Thực phẩm

1.000.000đ