Danh sách khóa học

Khóa online Thực phẩm

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

899.000đ

Khóa online Nhà hàng

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

899.000đ

Khóa Zoom Online - Tokutei Nhà Hàng

Khóa học Tokutei Nhà hàng qua Zoom - Chi tiết và chất lượng

5.000đ