Danh sách khóa học

Khóa online Thực phẩm

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

1.000.000đ

Khóa online Nhà hàng

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

1.000.000đ

Khóa Zoom Online - Tokutei Nhà Hàng

Khóa học Tokutei Nhà hàng qua Zoom - Chi tiết và chất lượng

1.000.000đ

Combo 10 đề thi Tokutei điều dưỡng

10 đề thi tiếng Việt + 10 đề thi tiếng Nhật

400.000đ

Combo 10 đề thi Tokutei nông nghiệp

5 đề thi nông nghiệp trồng trọt + 5 đề thi nông nghiệp chăn nuôi

500.000đ