Combo 10 đề thi Tokutei nhà hàng

10 đề thi

500.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 0 giờ 0 phút

  • Giáo trình: 0 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành

Tuyển tập 10 đề thi, tương ứng với 400 câu hỏi đã từng xuất hiện trong đề thi chính thức từ năm 2019 đến nay. Với hệ thống câu hỏi phong phú, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được hơn 90% kiến thức trọng tâm và dễ dàng đạt được kết quả cao trong kỳ thi chính thức.

500.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 0 giờ 0 phút

  • Giáo trình: 0 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành