Khóa online Nhà hàng

Gồm 30+ video bài giảng, 100+ bài tập, 4 đề thi thử

1.000.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 8 giờ 0 phút

  • Giáo trình: 1 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành

- 30 video bài giảng
- 100+ bài tập
- 4 đề thi thử

1.000.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 8 giờ 0 phút

  • Giáo trình: 1 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành