Khóa Zoom Online - Tokutei Nhà Hàng

Khóa học Tokutei Nhà hàng qua Zoom - Chi tiết và chất lượng

1.000.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 16 giờ 15 phút

  • Giáo trình: 15 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành

1.000.000đ

Mua khóa học

Khóa học này bao gồm:

  • Học viên: 6,161

  • Thời lượng: 16 giờ 15 phút

  • Giáo trình: 15 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời

  • Cấp chứng nhận hoàn thành